☁️ציור למבוגרים


dogשיעורי ציור ורישום
מתאים למבוגרים

🐳🌻🐳🌻🐳🌻🐳
בכל מפגש:
חלק 1 19:00-20:00– מצגת של יצירות אמנות בנושא המפגש. הצגת התרגיל.
חלק 2 – 20:30-21:30 עבודה עצמאית, כל אחד בביתו, אני אהיה זמינה למי שירצה לשאול ולהתיעץ.
חלק 3 – 21:30-22:00 חוזרים לקבוצה לשאלות ותשובות.
חלק 4 – כשהעבודות מוכנותאני מעלה לתערוכה אינסטגרמית.
ימים שני וחמישי

להתקשרות צרו קשר לוואטצאפ-

054-4510440index